Solana-Avrasya son noktayı koydu!

Kızartmalık EDISON çeşidimiz 25 Şubat Adana ekimi.. Cavit Esen'e teşekkür ederiz.